NVM makelaar en NRVT taxateur

NVM is de Nederlandse beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs, in Nederland en heeft ruim 800 aangesloten leden. NVM richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur en dus niet op de branche als geheel.

De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevoordeling en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

Toetredingsvoorwaarden: Afhankelijk van de professie moeten de aangesloten leden gecertificeerd zijn door het certificeringsinstituut in Nederland (NRVT) dan wel gediplomeerd zijn. In alle gevallen moet men deelnemen aan een programma voor permanente educatie.

Daarnaast is NVM aangesloten bij de Geschillencommissie en zijn de leden verplicht om een beroeps- en bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering te hebben.